CBF-Erkenning voor Stichting Amigos de Potosí

CBF-Erkenning voor Stichting Amigos de Potosí

Na bijna 10 jaar ANBI-keurmerk van de belastingdienst, mogen we sinds 1 december 2017 ook het CBF logo voeren! We voldoen nu aan alle strenge kwaliteitseisen die het CBF stelt aan: bestuur; beleid; fondsenwerving; voorlichting en communicatie; besteding van middelen; verslaggeving.

Eerder vonden we het CBF-keurmerk te duur, meer relevant voor professionele goede doelen en de aanvraagprocedure te tijdrovend. Echter het nieuwe, algemeen geldende keurmerkstelsel is beter bereikbaar gemaakt voor kleine stichtingen zoals de onze.

Met als resultaat dat we per 1 december 2017 een officieel Erkend Goed Doel zijn. Dat mag in de krant!

Al 23 jaar werken we met hart en ziel om jouw/onze hulp rechtstreeks en tegen zo laag mogelijke kosten op de juiste plek in Bolivia in te zetten en om je daar zo goed mogelijk over te informeren. Dat zullen we natuurlijk blijven doen.

Wij danken al onze Amigos voor het vertrouwen dat jullie ons al jaren schenken want dat is en blijft voor ons het allerbelangrijkst!