Vervolg muziekproject basisschool San Ildefonso- Potosí

Vervolg muziekproject basisschool San Ildefonso- Potosí

De kinderen van basisschool San Ildefonso hebben het afgelopen half jaar met veel plezier muziek gemaakt onder leiding van Luis, de muziekdocent die wekelijks met de kinderen na schooltijd oefende. Het eerste optreden was een succes! Met grote inzet en enthousiasme werd er gemusiceerd, gedanst en stevig gezongen bij de afsluiting van het schooljaar in december. Hier: http://159481723 ziet en hoort u het resultaat. Daar wordt iedereen toch blij van?

Komt er een vervolg?

De 20 meest getalenteerde leerlingen willen graag verder met de muzikale vorming en Luis heeft een programma voor het komende halfjaar opgesteld met daarin ook een eerste kennismaking met het notenschrift. Hij doet dit op een actieve en motiverende manier. Voor deze vervolgcursus ( 10 maanden lang, 3 uur per week na schooltijd) is, naast een kleine ouderbijdrage, € 1250 nodig.

Helpt u mee om dit mooie project voort te zetten?