Computers voor Caiza D: ons benefietproject!

Computers voor Caiza D: ons benefietproject!

Caiza D is een mijnwerkersdorp in de omgeving van Potosí waar veel mensen afhankelijk zijn van de mijnbouw en er weinig alternatieve bronnen van inkomsten zijn.

Veel jongens en meisjes maken hun school voor voortgezet onderwijs niet af, omdat ze moesten werken van hun ouders of door zwangerschap op jonge leeftijd. Sinds 15 jaar kunnen ze via het CEA (Centro Educativo Alternativo) in Caiza D. alsnog hun schooldiploma halen en naast het gewone curriculum, een vakgerichte cursus als Computergebruik, Metaalbewerking, Horeca of Coupeuse volgen. Hierdoor stijgen hun kansen op werk enorm en vooral voor de jongens geldt dat ze niet meer als ongeschoolde kracht in de mijnen verdwijnen.De school is door het dorp opgericht maar men krijgt geen onderwijsmiddelen van de overheid. Ca 75 jongeren (evenveel jongens als meisjes) volgen hier onderwijs. De (Pentium!) computers van de computer- opleiding zijn van het eerste uur en dus hopeloos verouderd. liever werken met computers dan in de mijnen...

Met de opbrengst van het jubileum feest in november en met steun van enkele fondsen hopen we 25  nieuwe computers met toebehoren, een ontwerp computer voor de technische opleiding en randapparatuur zoals kopieer-en printapparatuur te kunnen kopen. Daarnaast wordt er hard gelobbyd voor een internetverbinding wat een enorme versnelling van de ontwikkeling zou betekenen.

Helpt u mee om dit project van de grond te krijgen? Elke bijdrage is van harte welkom!

U kunt het bedrag rechtstreeks overmaken naar de stichting o.v.v. computerproject of via de donerenknop rechtsboven op de webpagina. Dan komt u terecht op het Pifworld platform waar u aangeeft hoeveel u wilt doneren (u kunt het bedrag zelf invullen) en vermelden dat het voor het computerproject bestemd is.