Projecten voor schoolkinderen

Projecten voor schoolkinderen

Scholing, de enige uitweg

In veel (ontwikkelings)landen is het heel gebruikelijk dat kinderen bijdragen in de kosten van levensonderhoud. Omdat er in Potosí weinig andere  bronnen van inkomsten zijn, wordt er dagelijks door honderden jongeren en kinderen in de mijnen gewerkt. Ofschoon deze zware vorm van kinderarbeid verboden is, komt het toch nog steeds veel voor. Wij willen met investeringen in het onderwijs een bijdrage leveren aan het terugdringen van kinderarbeid in de mijnen. 

Kleine projecten

Kleine projecten kunnen een belangrijke verbetering brengen in de omstandigheden waaronder kinderen leren en wonen en in hun gezondheid. Ze gaan dan met meer energie en plezier naar school waardoor ze beter presteren. Ook voor de leerkrachten is dit een enorme stimulans. En met betere schoolresultaten heb je meer kans op een betere toekomst.

Het belang van computers en internet

Dat behoeft eigenlijk geen uitleg. Maar... In landen als Bolivia is het extra belangrijk dat scholieren deze middelen tot hun beschikking hebben omdat ze hierdoor minder afhankelijk zijn van hun leerkracht. Via internet zijn goede onderwijsprogramma's beschikbaar die het onderwijsniveau enorm verbeteren.