Het Centro comunitario in Laja Tambo is geopend!

Het Centro comunitario in Laja Tambo is geopend!

Update oktober 2017:

Tijdens onze werkreis in oktober vond de feestelijke overdracht plaats van het project Centro de madres in Laja Tambo. De hele gemeenschap en alle autoriteiten van de ayllu en de gemeente waren aanwezig. De kinderen zongen en declameerden uit volle borst! Ze zijn erg blij met het nieuwe gebouw met schoolkeuken en de sanitaire voorzieningen, een geweldige stap voorwaarts! 

 

      

Het centrum biedt ruimte o.a. voor voorlichting op het gebied van gezondheid en hygiëne.  

 

Hier krijgt een moeder uitleg over het gebruik van het ontwormingsmiddel voor haar besmette dochtertje.

In juni 2017 kregen de kinderen instructie van Het Rode Kruis over tandenpoetsen, handen wassen en persoonlijke hygiëne. Onderstaande fotoreportage werd (als vriendendienst) gemaakt door fotograaf Wim Opmeer. Dank Wim en Pauline!

       

 

April 2017:  Hoera het is feest in Laja Tambo: het centro communitario is klaar!

De droom is uitgekomen! Op 28 maart 2017 vond de feestelijke oplevering van het Centro Communitario in Laja Tambo plaats. Iedereen is erg blij met dit prachtige multifunctionele gebouw met keuken waar de schoolmaaltijden voor de naastliggende basisschool bereid zullen worden. En ze beschikken nu ook over 4 openbare toiletten en wastafels met sceptic tank, het eerste echte sanitair in Laja Tambo, waar de school ook gebruik van kan maken. Wat een vooruitgang!

Het is een geweldige impuls voor deze gemeenschap die sinds een jaar ook over elektriciteit beschikt. De vrouwen staan te popelen om aan de slag te gaan en zullen samen met onze coördinator Enrique een plan uitwerken voor een atelier, zodat ze zelf een inkomen kunnen verdienen. Het is het allereerste sociale project in Laja Tambo en het betekent erg veel voor de bewoners dat er in Nederland mensen zijn die aan hen denken en hen helpen om verder te komen.

De bouw heeft bijna 4 maanden geduurd en heeft enige vertraging opgelopen door wegblokkades en ander ongemak, maar daar kon de aannemer niets aan doen.  De kosten van de bouw zijn keurig binnen de begroting gebleven: € 19.000 en de lokale bevolking heeft hard meegewerkt.

Het project is mogelijk gemaakt door: Innerwheel Ambt Almelo, Spark Holding, de opbrengst van het Benefietfeest in 2015 en Wilde Ganzen (www.Wildeganzen.nl)!

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen en meegewerkt aan de totstandkoming van dit mooie project en we wensen de bevolking (en met name de vrouwen) veel succes en plezier met dit mooie gebouw!

 

Update februari 2017: De bouw verloopt voorspoedig en het weer werkt gelukkig mee. Het hoogste punt is bereikt en men is begonnen met het toiletgebouwtje (4 wc’s + 2 wastafels) dat naast het gebouw komt te staan. Waarom apart? Dan kunnen de kinderen en de leerkracht van de naastgelegen school er ook gebruik van maken!

 

Update 16/12/2016: Grondwerkzaamheden Op maandag 16 december gingen de scheppen de grond in: de inwoners van Laja Tambo voerden de grondwerkzaamheden uit. Ze helpen graag mee om het Centro comunitario te realiseren dat in 3 maanden tijd gebouwd gaat worden, als het weer meewerkt. Mannen en vrouwen helpen mee, de laatsten zijn extra gemotiveerd want ze hebben straks een plek waar ze kleding kunnen maken en een atelier kunnen beginnen! Daarnaast verheugen ze zich zeer op de keuken waar ze straks het schoolontbijt kunnen bereiden zodat de kinderen met gevulde magen de lessen kunnen volgen. En niet te vergeten de toiletten en wastafels, wat een enorme verbetering!

Update 5/12/2016: Klaar voor de start in Laja Tambo!

Hoera, er is elektriciteit in Laja Tambo! En mede dankzij de bijdragen van  Innerwheel Ambt Almelo, Spark Holding, de opbrengst van het Benefietfeest in 2015 en de bijdrage van Wilde Ganzen is de financiering rond en kunnen we starten met de bouw van het dorpscentrum met schoolkeuken en sanitair. De sympathieke nieuwe burgemeester Jaime Fabián van Caiza “D”(waar Laja Tambo toe behoort), is erg blij met ons project: Laja Tambo zit nu echt in de lift!

Dit is bovendien ons eerste project waarin niet alleen de bevolking participeert maar ook de gemeente (transport bouwmaterialen en supervisie). Ook weer een mooie stap voorwaarts!

Op 5 december kwamen de bewoners, de burgemeester, raadsleden, technici en andere betrokkenen samen om het project feestelijk te starten. De contouren zijn uitgezet en met de traditionele Ch’alla (men giet een beetje alcohol op de bouwgrond) werd Pachamama (Moeder Aarde) om toestemming en hulp gevraagd voor dit bouwwerk.

Veel succes bij de bouw!

  

Wat hieraan vooraf ging:

Hulp gevraagd door initiatiefrijke vrouwen voor de bouw van een ontmoetingscentrum in het gehucht Laja Tambo nabij Potosí.

Laja Tambo bestaat uit enkele adobe* huisjes, een kleine school en een basketbalplein. Een groepje ondernemende moeders heeft hier in 2012 met eigen handen en beperkte middelen een ontmoetingsruimte gebouwd. De eenvoudige constructie met ramen zonder venster en een simpel zinken dak, kan de koude Altiplano wind en regen echter niet buiten houden. Er is nog geen vloer maar er is geen geld voor bouwmaterialen.

*Adobe is een bouwmateriaal bestaande uit zand, water, klei en organische materialen zoals stro en mest. Het mengsel wordt in een mal gestampt en buiten in de zon gedroogd. 2013

De jonge vrouwen willen heel graag een centrale ruimte waar men bij elkaar kan komen voor voorlichting (over gezondheid en hygiëne, kinderverzorging, burgerrechten- en plichten) en om de kinderen te wegen, ervaringen uit te wisselen, elkaar te steunen en wie weet: een naai- of brei-atelier te beginnen... De buurtschap heeft (nog) geen elektriciteit en is niet aangesloten op de riolering. Er is wel een waterleiding met 2 openbare kranen. De hulp van Amigos de Potosí wordt ingeroepen om het gebouw af te maken. We constateren echter al snel dat dit gebouw geen basis is om op voort te bouwen en besluiten tot nader onderzoek van de problemen, de wensen en de mogelijkheden.

Wat blijkt: de vrouwen willen zich beter organiseren, samen werken aan een betere toekomst voor hun gezinnen en loskomen van de mijnbouw. Daarnaast ontbreken sanitaire voorzieningen en wordt het schoolontbijt van de kinderen in een hoekje van het schoolgebouw bereid. Veel kinderen komen uit de wijde omgeving ( tot wel 1 ½ uur lopen) en een schoolontbijt is een belangrijke extra stimulans!

    

 

Onze coördinator Enrique werkte vervolgens een projectplan uit dat door de ingenieur Franklin is vertaald in een ontwerp. In april 2015 is het plan voorgelegd aan de gemeenschap en met enthousiasme ontvangen. Het wordt een duurzaam en multifunctioneel gebouw (50 m2), met een eenvoudige keuken, een separaat toiletgebouw (met septictank) met 4 toiletten en 2 wastafels waar de school ook gebruik van kan maken. Er zijn afspraken gemaakt met de bevolking en de gemeente hoe iedereen gaat meewerken aan de totstandkoming en het onderhoud. Start bouw: medio 2016 (zodra de regenperiode voorbij is en de financiering rond is). Duur van de bouw: 5 maanden.

Benodigd bedrag voor de bouw: € 19.000

Dit project wordt ondersteund door Wilde Ganzen met een premie van 50% op het bedrag dat door ons wordt ingezameld en wat wij aan giften ontvangen voor dit project! 

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd en steunt kleinschalige projecten, opgezet door mensen ter plaatse samen met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. Zo maken we samen echt een verschil in de levens van mensen. Met zichtbare en blijvende resultaten. http://www.wildeganzen.nl/

Presentatie van het plan 2015:

 

 

Het plan: buurtcentrum met schoolkeuken & sanitair