Fondsenwerving

Wij werken en werven projectgericht: een projectaanvraag (initiatief) uit Bolivia wordt goedgekeurd als deze past binnen onze doelstellingen, voldoet aan onze projectrichtlijnen en randvoorwaarden en als we verwachten dat we de gevraagde financiering binnen redelijke termijn rond kunnen krijgen. We starten eventueel een fondsenwervingscampagne (afhankelijk van onze reserves), benaderen institutionele fondsen en onze achterban: onze Amigos: vrienden, familie en donateurs. Op het moment dat we ca. 50% van het budget extern gedekt krijgen en de andere 50% vanuit onze eigen reserves zouden kunnen leveren als het nodig mocht zijn, wordt het project goedgekeurd. Projecten worden vervolgens overgedragen aan de bevolking en zijn dus in principe kortlopend. Het betreft een eenmalige investering, zonder langdurige exploitatie- of salariskosten.

De kosten van de fondsenwerving worden zo laag mogelijk gehouden en staan in verhouding met de te verwachten opbrengst. De fondsenwervende kosten mogen in principe niet meer bedragen dan 15% van de totale projectkosten.

Vaste lasten van de stichting

Deze worden jaarlijks begroot op € 6.000. Hierin zijn begrepen de vrijwilligersvergoedingen binnen- en buitenland, reis- en verblijfkosten jaarlijkse bezoek aan Bolivia en de reguliere vaste lasten van de  stichting. De vaste lasten worden bestreden uit de jaarlijkse opbrengst van de (niet geoormerkte) giften van de vaste donateurs en een opslag op de individuele projecten. (Deze opslag beloopt nimmer meer dan 10% van de projectbegroting.)