Doel, werkwijze en statuten

Doel: Kinderen op school, niet in de mijnen!

We willen dus mijnwerkersgezinnen en hun kinderen helpen om hun leefsituatie te verbeteren. Hierbij gaat het soms om heel elementaire zaken als sanitair of computers. Maar het kan ook gaan om een schoolgroentekas of muzieklessen, watervoorzieningen, basis gezondheidscampagnes (i.s.m. het Rode Kruis). We blijven zoeken naar mogelijkheden om jongeren naar een alternatief voor het werken in de mijnen te leiden. Daarom investeren we in onderwijs(gerelateerde) projecten, waardoor het onderwijs aantrekkelijker en beter wordt en de scholieren zich beter ontwikkelen. Ze worden gezonder, zelfbewuster, socialer en blijer waardoor ze bovendien beter gaan presteren op school.

Wij verzinnen in Nederland geen oplossingen, dat kunnen ze vaak veel beter zelf. Daarom worden de projecten ook (mede) door en mét de begunstigden samen uitgevoerd.

Met onze kleinschalige onderwijsprojecten in de stad Potosí en op het platteland rondom Potosí, stimuleren we kinderen om naar school te (blijven) gaan. We willen het onderwijs op het platteland aantrekkelijker maken voor kinderen èn leerkrachten. En als meer ouders het belang van onderwijs gaan inzien, kunnen we meer gemotiveerde jongeren op weg helpen naar gezond werk.

80% Van de schoolkinderen in Potosí is betrokken bij mijnbouw: omdat ze er zelf werken of omdat hun vader mijnwerker is. Wij willen bereiken dat het níet logisch is dat deze kinderen (later) ook in de mijnen gaan werken

Wij vragen altijd betrokkenheid en medewerking van de begunstigden: men helpt mee met bouwen of met het maken of aanvoeren van bouwmaterialen. Op die manier wordt het ook meer hún project. We streven ernaar dat er geen of zo weinig mogelijk exploitatiekosten zijn. Als er kosten zijn, moeten ze kunnen worden gedragen door de gemeenschap of door de school, we willen geen afhankelijkheid creeëren.  We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren en maken gebruik van lokale kennis, middelen en materialen waardoor de lokale economie gestimuleerd wordt. Concreet: we brengen er geen computers naar toe (veel te omslachtig en duur) maar kopen ze daar.

Werkwijze

Wij werken met een team van lokale mensen, hoofdzakelijk vrijwilligers. Zij kennen de regio, weten wat er speelt en zorgen ervoor dat lokale initiatieven en ideeën bij ons terecht komen. Zij zorgen voor een goede voorbereiding, uitvoering en rapportage van de projecten. Wij helpen met het opstellen van een projectaanvraag en zorgen voor fondsenwerving in Nederland. Daarnaast begeleiden en ondersteunen we de vrijwilligers (capaciteitsopbouw) waarbij kennis en ervaring worden uitgewisseld. Dit gebeurt regelmatig via Skype-gesprekken, e-mail contacten en een jaarlijks werkbezoek.

De stichting ontvangt giften en donaties van particulieren, via kerken, scholen, bedrijven en andere organisaties. Van betrokken mensen die graag zien dat hun geld rechtstreeks terecht komt waar het nodig is en dat dit tot concrete resultaten leidt. Zonder onnodige kosten, zonder strijkstokken.

 

Statuten

Via deze link komt u terecht bij onze statuten: /img/uploads/Adp_statuten.pdf