Bestuur

Margret Kamphuis: oprichter/secretaris

Oprichter van de stichting en in 1994 gestart met het eerste project. Van oorsprong docente Duits/Nederlands maar geswitched naar het bedrijfsleven en daar jarenlang werkzaam geweest op het gebied van Personeel & Organisatie en opleidingen/trainingen. Een reis door Midden Amerika in 1993 en vervolgens een korte loopbaan als reisbegeleidster in Bolivia/Peru hebben haar leven definitief veranderd. Bolivia heeft haar nooit meer losgelaten, de stichting is haar dagelijkse (onbetaalde) werk en ze geeft met veel plezier leiding aan de organisatie in Nederland en Bolivia. Daarnaast is ze actief in de marketing voor GRID Grafisch Museum Groningen.

Taeke Meindertsma: voorzitter

Taeke is sinds juni 2013 voorzitter van het bestuur. Hij werkte 7 jaar bij een internationale kinderwelzijnsorganisatie te Den Haag en was o.a. eindverantwoordelijk voor alle projecten in het buitenland, de communicatie en de fondsenwerving. Taeke heeft veel gereisd en ook veel armoede gezien in de wereld. Maar hij heeft persoonlijk ook ervaren dat d.m.v. goede en duurzame projecten die zich richten op kinderen en hun families, ontzettend veel ten goede veranderd kan worden! Hierin ligt dan ook zijn motivatie: “We kunnen echt een verschil maken voor deze kinderen en hun families die door ons gesteund worden.” Taeke is operationeel manager/communicatie adviseur bij Retail & More en daarnaast bestuurslid bij Stichting Sampark.

Pieter Fennema: penningmeester

In september 2009 was hij in Potosí en bezocht de Cerro Rico, zolas hij zelf zegt: "een indrukwekkende ervaring.." Toen hij in 2012 werd benaderd met de vraag of hij iets wilde betekenen voor Amigos hoefde hij daar dan ook niet lang over na te denken! Na enkele jaren van mondiale omzwervingen is hij sinds enige tijd weer neergestreken in Groningen. Pieter is werkzaam als concerncontroller binnen het UMCG.

Annemie Heesink: algemeen bestuurslid

Annemie is mede-oprichter van de stichting. Van nabij maakte ze mee hoe Margret Kamphuis en later ook Michiel Randag zich inzetten voor de mijnwerkers in Potosí. De inspanningen, werkwijze en resultaten spraken haar dusdanig aan dat ze besloot om hen hierin te steunen. Annemie is werkzaam bij Elker, jeugd en opvoedhulp in Groningen.

Michiel Randag: algemeen bestuurslid

Als partner van Margret vanaf het begin op de hoogte geweest van (en gesympathiseerd met) de projecten in Potosí. In 1998 bezocht Michiel samen met Margret de mijnen in Potosí en hij heeft haar vervolgens gesteund in het oprichten van de stichting. Zijn belangstelling en liefde voor de Zuid-Amerikaanse cultuur is er alleen maar door gegroeid! Michiel richt zich met name op fondsenwerving. Michiel is in het dagelijks leven juridisch adviseur, arbiter, bindend adviseur en is voormalig partner van "Trip advocaten en notarissen".

Michiel Randag, Margret Kamphuis, Annemie Heesink, Pieter Fennema en Taeke Meindertsma