Over ons

Amigos de Potosí is een stichting die gerund wordt door Nederlandse vrijwilligers en lokale Boliviaanse vrijwilligers. We zijn een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij de mijnwerkersgemeenschap in Potosí.

Inmiddels krijgen we ook steun en donaties uit andere landen (Oostenrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk) maar ook van buiten Europa.

Hoe is dit ontstaan?

Veel reizigers voelen zich machteloos bij het zien van zoveel ellende in ontwikkelingslanden. Ze voelen zich ongemakkelijk en machteloos in de rol van (rijke) toeschouwer. Soms leidt dit tot een spontane (inzamelings-) actie en heel soms krijgt dit langdurige gevolgen…  In 1994 was ik als reisleidster

Scholing, de enige uitweg

In veel (ontwikkelings)landen is het heel gebruikelijk dat kinderen bijdragen in de kosten van levensonderhoud. Omdat er in Potosí weinig andere  bronnen van inkomsten zijn, wordt er dagelijks door honderden jongeren en kinderen in de mijnen gewerkt. Ofschoon deze zware vorm van kinderarbeid verboden is, komt het toch no

Doel, werkwijze en statuten

Doel: Kinderen op school, niet in de mijnen! We willen dus mijnwerkersgezinnen en hun kinderen helpen om hun leefsituatie te verbeteren. Hierbij gaat het soms om heel elementaire zaken als sanitair of computers. Maar het kan ook gaan om een schoolgroentekas of muzieklessen, watervoorzieningen, basis gezondheidscam

Vrijwilligers

Zowel in Nederland als Bolivia bestaat de organisatie uit vrijwilligers die vanuit hun professie, achtergrond en ervaring of speciale talenten een bijdrage leveren aan het werk van de stichting. In Nederland zijn er (inclusief het bestuur) ca 15 vrijwilligers actief, bijvoorbeeld op het gebied van vormgeving of de&n

Bestuur

Margret Kamphuis: oprichter/secretaris Oprichter van de stichting en in 1994 gestart met het eerste project. Van oorsprong docente Duits/Nederlands maar geswitched naar het bedrijfsleven en daar jarenlang werkzaam geweest op het gebied van Personeel & Organisatie en opleidingen/trainingen. Een reis door Midden Amerika in 1993 en

Gesteund door:

De stichting Amigos de Potosí functioneert mede dankzij de steun van en contacten met de volgende organisaties: http://www.wildeganzen.nl

Beleidsplan

De stichting De Nederlandse stichting Amigos de Potosí wordt in Bolivia (Potosí) ondersteund door lokale vrijwilligers en een coördinator. Samen met de stichting worden door de doelgroepen projecten geïnitieerd, uitgewerkt en gerealiseerd. Men brengt verslag uit aan het stichtingsbestuur in Ne

Het actuele beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen (wervingsbeleid).

Wij werken en werven projectgericht: een projectaanvraag (initiatief) uit Bolivia wordt goedgekeurd als deze past binnen onze doelstellingen, voldoet aan onze projectrichtlijnen en randvoorwaarden en als we verwachten dat we de gevraagde financiering binnen redelijke termijn rond kunnen krijgen. We starten eventueel een fondsenwervingscampagne (