Wens: duurzame groentekas voor school in Laja Tambo

Wens: duurzame groentekas voor school in Laja Tambo

Laja Tambo is een kleine, arme (boeren)gemeenschap op 26 km afstand van de mijnwerkersstad Potosí, op een hoogte van 3.768 m. De ca. 270 inwoners zijn afhankelijk van  mijnbouw (lood, zink en tin),  veeteelt (16 schapen en 4 lama’s) en steenhouwerij. Op deze grote hoogte is akkerbouw beperkt (bonen en aardappelen) en tuinbouw alleen in kassen mogelijk. De gemeenschap beschikt over stromend water en sinds 2 jaar ook over elektriciteit.

 (foto: Wim Opmeer)

De aanleiding

In 2017 heeft de stichting Amigos de Potosí op verzoek van de vrouwen in Laja Tambo samen met de bevolking en de lokale overheid een gemeenschapscentrum met sanitair en een eenvoudige schoolkeuken gerealiseerd. (Project Centro de madres Laja Tambo).  (foto: Enrique Paz)

Hiermee dragen we bij aan een betere voorlichting en ontwikkeling van de gemeenschap. In samenwerking met het Rode Kruis zijn er vervolgens 2 gezondheidscampagnes  gevoerd: 1. Handen wassen & tandenpoetsen 2.  Campagne bestrijding darmparasieten waarbij 15 kinderen behandeld werden. Van de 22 kinderen bleek 68% ondervoed te zijn door een eenzijdig en vitaminearm dieet. Gevolg: sufheid en ontwikkelingsachterstanden, zowel lichamelijk als geestelijk.  De wens van de moeders is om vitaminerijke groenten te kweken die aan de schoolmaaltijd (rijst, bonen, linzen) toegevoegd kunnen worden. Een eerdere schoolkas is onbruikbaar geworden en ze willen het vanuit school nieuw leven in blazen en er een educatief project van maken. De school bestaat uit een klas met ca 18 leerlingen en één leraar, de doelgroep is de gehele gemeenschap.

 (foto: Wim Opmeer)

Het plan

Onze lokale coördinator E. Paz, die eerder voor ons een soortgelijk project leidde, heeft een ontwerp en een begroting laten opstellen. Er is gekozen voor een duurzaam ontwerp met een dak van polycarbonaat platen dat tientallen jaren meegaat. In dit klimaat en op deze hoogte is de UV-straling zo sterk dat een dak van gewoon plastic al na 2-3 jaar vervangen moet worden. Zoals bij al onze projecten, wordt de bevolking betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het project. Ze voeren zelf  de grondwerkzaamheden uit en verrichten hand- en spandiensten bij de bouw. Voor de overige kosten vraagt men de steun van onze stichting. Dit betreft de kosten van het ontwerp, de bouwmaterialen van de kas, het transport, de bouw en alle benodigdheden voor het  tuinieren (gereedschap, zaden, mest). Daarnaast krijgen de scholieren, 2 ouders en de leerkracht gedurende 5 maanden begeleiding en instructie bij het biologisch tuinieren.

Gezond in de klas

Dit project past zeer goed binnen de doelstellingen van onze stichting die verbetering van de leefomstandigheden van mijnwerkersgezinnen in en rond Potosí nastreeft. We vinden kinderarbeid in de mijnen onacceptabel en stimuleren onderwijs gerelateerde projecten waardoor jongeren meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt en die de zelfredzaamheid van de bevolking vergroten. Hierbij worden ideeën van de doelgroep zelf uitgevoerd en men helpt zelf mee bij de totstandkoming van het project. Zij worden eigenaar van het project en zijn verantwoordelijk voor onderhoud en continuïteit na oplevering.

Mijnwerkers worden meestal  niet ouder dan 45 jaar en hun zonen gaan vaak al op jonge leeftijd mee de mijnen in om te helpen. Dit is letterlijk een doodlopende weg.  De enige uitweg is om via onderwijs je kansen te vergroten op de arbeidsmarkt: als je ‘t Engels beheerst en/of kunt omgaan met computers gaat er een geheel andere wereld voor je open.

Eigen initiatief, geloven in het zélf verbeteren van je omstandigheden (met een beetje hulp van vrienden in Nederland en daarbuiten) en daarvoor de handen uit de mouwen steken. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!

Kosten en financiering

De ontwerp-,  realisatie- en implementatie kosten zijn begroot op ruim € 9.000. De doelgroep draagt zelf € 1.550 bij, in de vorm van arbeid. Er loopt een aanvraag bij een fonds in Nederland voor de financiering van dit project en we hopen in juni 2018 te kunnen starten met de werkzaamheden.

   (foto's: Enrique Paz)