Computers voor Caiza D: ons benefietfeestproject!

Computers voor Caiza D: ons benefietfeestproject!

Update juni 2020:  Coördinator Enrique ging begin februari met Betty (een andere vrijwilliger die bijna klaar is met haar informatica studie), naar Caiza D. Het computerlokaal is prachtig geworden! Het nieuwe meubilair, de computers en de randapparatuur stonden klaar om aangesloten te worden. De leerlingen van deze avondschool kwamen zeer enthousiast helpen bij het installeren van de computers, een leerzame ervaring. Ze kregen daarbij een lunch aangeboden door de stichting. Medio februari (na carnaval) zou het netwerk geïnstalleerd zou worden. Voor alle deelnemers aan de computer cursus is een handleiding gemaakt die geprint zal worden. Sinds 13 maart is in verband met de volledige lockdown vanwege de corona-pandemie de school gesloten en is het project dus tijdelijk stilgezet. Zo snel de school heropent, gaat het project van start en kunnen ze aan de slag op de 25 computers!

Update september 2019:

Met man en macht is men bezig om het computerlokaal op te knappen zodat de nieuwe computers straks in een mooi fris klaslokaal gebruikt kunnen worden. Alles is onderhanden genomen, de wanden, ramen en de deur is van goede sloten voorzien.

 

De stoelen zijn gedemonteerd, gereinigd, gerepareerd en opnieuw in elkaar gezet, het wachten is nog op de tafels. De voorzieningen voor het netwerk zijn aangebracht en het lokaal is als nieuw! Dat wordt plezierig werken. Ze zijn benieuwd: hoeveel zal het benefietfeest opbrengen? Hoeveel computers komen er straks te staan? Halen we de 25 die er nodig zijn?

Wat hieraan vooraf ging, ofwel: het ontstaan van het project.

Caiza D is een mijnwerkersdorp in de omgeving van Potosí waar veel mensen afhankelijk zijn van de mijnbouw en er weinig alternatieve bronnen van inkomsten zijn.

Veel jongens en meisjes maken hun school voor voortgezet onderwijs niet af, omdat ze moesten werken van hun ouders of door zwangerschap op jonge leeftijd. Sinds 15 jaar kunnen ze via het CEA (Centro Educativo Alternativo) in Caiza D. alsnog hun schooldiploma halen en naast het gewone curriculum, een vakgerichte cursus als Computergebruik, Metaalbewerking, Horeca of Coupeuse volgen. Hierdoor stijgen hun kansen op werk enorm en vooral voor de jongens geldt dat ze niet meer als ongeschoolde kracht in de mijnen verdwijnen.De school is door het dorp opgericht maar men krijgt geen onderwijsmiddelen van de overheid. Ca 75 jongeren (evenveel jongens als meisjes) volgen hier onderwijs. De (Pentium!) computers van de computer- opleiding zijn van het eerste uur en dus hopeloos verouderd. liever werken met computers dan in de mijnen...

Met de opbrengst van het jubileum feest in november (2019) en met steun van enkele fondsen hopen we 25 nieuwe computers met toebehoren, een ontwerp computer voor de technische opleiding en randapparatuur zoals kopieer-en printapparatuur te kunnen kopen. Daarnaast wordt er hard gelobbyd voor een internetverbinding wat een enorme versnelling van de ontwikkeling zou betekenen.

Helpt u mee om dit project van de grond te krijgen? Elke bijdrage is van harte welkom!

U kunt het bedrag rechtstreeks overmaken naar de stichting o.v.v. computerproject of via de donerenknop rechtsboven op de webpagina. Dan komt u terecht op het Pifworld platform waar u aangeeft hoeveel u wilt doneren (u kunt het bedrag zelf invullen) en vermelden dat het voor het computerproject bestemd is.