Duurzame groentekas "aula verde" in Laja Tambo geopend!

Duurzame groentekas "aula verde" in Laja Tambo geopend!

Update oktober 2019: De "aula verde" is klaar en geopend! Er is hard gewerkt door de scholieren en ouders van de school in hun "groene klaslokaal" onder leiding van de landbouwkundig ingenieurs Daysi en Veronica. De kinderen beleven er veel plezier aan om de grond te bewerken, de plantjes te verzorgen en wekelijks te zien hoe de gewassen groeien. Tijdens het werkbezoek van M. Randag en M. Kamphuis op 23 oktober werd de kas feestelijk geopend en werden ze niet alleen getrakteerd op dansoptredens van de kinderen maar ook op een heerlijke maaltijd, met sla uit eigen kas! Tjonge wat zijn ze allemaal trots en dat is geheel terecht.

 Veronica (midden) en Daysi (r) instrueerden en begeleidden de kinderen

 

 

Update augustus 2019: De zaaibedden zijn voorbereid en de teelaarde is aangebracht. Hoe zal het er uit zien tijdens het werkbezoek uit Nederland in oktober? Ze doen hun uiterste best!

Update juni 2019: De kas is klaar en we zijn aan de volgende fase toe! Hier ziet u hoe de laatste hand wordt gelegd aan de ramen en de deur. Vervolgens moest een deel van de grond afgevoerd worden. De wintervakantie is echter begonnen dus we wachten nog even tot de omstandigheden verbeteren, dan kan de teelaarde aangebracht worden en wordt de kas verder ingericht en voorbereid voor het kweekseizoen.

Het resultaat: een mooie ruime en zonnige kas!

Daarna kan het "echte"werk beginnen: de instructie van de leerlingen en leerkrachten en het voorbereiden van de zaaibedden. Ook daar liepen we tegen wat tegenslag aan maar de verwachting is dat dit in augsutus of september van start kan gaan.

Situatie oktober 2018:

De bouw van de schoolgroentekas is in volle gang! Dankzij een mooie gift kregen we de financiering in een keer rond en kon men in augustus 2018 starten met de grondwerkzaamheden. Zoals gebruikelijk bij onze projecten helpen de mensen zelf mee met het graven, sjouwen en het maken van de adobe blokken waarmee de muren gebouwd zullen worden. De fundering wordt uiteraard van beton. Het wordt een flinke kas waar de hele gemeenschap -letterlijk- de vruchten van gaat plukken maar het zijn vooral de leerlingen van de basisschool en hun moeders die in de kas aan het werk gaan om groenten te kweken. Als de kas klaar is, worden ze hier eerst uitgebreid in geschoold.

Op 15 oktober 2018 brachten we met een Nederlandse groep "Amigos" een bezoek aan dit project. We werden allerhartelijkst ontvangen en trots rondgeleid door de leerkracht en de mannen die hier aan het werk zijn. De muren staan er en binnenkort -als de dakplaten er zijn- start men met de dakconstructie.

Iedereen in het dorp is ontzettend blij en men is heel trots op dit project dat de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap op een hoger niveau zal brengen. Het is niet alleen gezond maar ook goed voor je gevoel van eigenwaarde als je je eigen voedsel kunt verbouwen. En daar gaan vooral de kinderen van profiteren! 

We werden vorstelijk onthaald op een maaltijd (met vlees en groente!), die in de schoolkeuken was bereid. Het is duidelijk dat men goed gebruik maakt van het centro comunitario/centro de madres dat hier vorig jaar werd geopend. Het gebouw + sanitair zien er bovendien keurig onderhouden uit!

 

Uiteraard werden we toegesproken en toegezongen en was er veel plezier!

Wat hieraan voorafging:

Laja Tambo is een kleine, arme (boeren)gemeenschap op 26 km afstand van de mijnwerkersstad Potosí, op een hoogte van 3.768 m. De ca. 270 inwoners zijn afhankelijk van  mijnbouw (lood, zink en tin),  veeteelt (16 schapen en 4 lama’s) en steenhouwerij. Op deze grote hoogte is akkerbouw beperkt (bonen en aardappelen) en tuinbouw alleen in kassen mogelijk. De gemeenschap beschikt over stromend water en sinds 2 jaar ook over elektriciteit.

 (foto: Wim Opmeer)

De aanleiding

In 2017 heeft de stichting Amigos de Potosí op verzoek van de vrouwen in Laja Tambo samen met de bevolking en de lokale overheid een gemeenschapscentrum met sanitair en een eenvoudige schoolkeuken gerealiseerd. (Project Centro de madres Laja Tambo).  (foto: Enrique Paz)

Hiermee dragen we bij aan een betere voorlichting en ontwikkeling van de gemeenschap. In samenwerking met het Rode Kruis zijn er vervolgens 2 gezondheidscampagnes  gevoerd: 1. Handen wassen & tandenpoetsen 2.  Campagne bestrijding darmparasieten waarbij 15 kinderen behandeld werden. Van de 22 kinderen bleek 68% ondervoed te zijn door een eenzijdig en vitaminearm dieet. Gevolg: sufheid en ontwikkelingsachterstanden, zowel lichamelijk als geestelijk.  De wens van de moeders is om vitaminerijke groenten te kweken die aan de schoolmaaltijd (rijst, bonen, linzen) toegevoegd kunnen worden. Een eerdere schoolkas is onbruikbaar geworden en ze willen het vanuit school nieuw leven in blazen en er een educatief project van maken. De school bestaat uit een klas met ca 18 leerlingen en één leraar, de doelgroep is de gehele gemeenschap.

 (foto: Wim Opmeer)

Het plan

Onze lokale coördinator E. Paz, die eerder voor ons een soortgelijk project leidde, heeft een ontwerp en een begroting laten opstellen. Er is gekozen voor een duurzaam ontwerp met een dak van polycarbonaat platen dat tientallen jaren meegaat. In dit klimaat en op deze hoogte is de UV-straling zo sterk dat een dak van gewoon plastic al na 2-3 jaar vervangen moet worden. Zoals bij al onze projecten, wordt de bevolking betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het project. Ze voeren zelf  de grondwerkzaamheden uit en verrichten hand- en spandiensten bij de bouw. Voor de overige kosten vraagt men de steun van onze stichting. Dit betreft de kosten van het ontwerp, de bouwmaterialen van de kas, het transport, de bouw en alle benodigdheden voor het  tuinieren (gereedschap, zaden, mest). Daarnaast krijgen de scholieren, 2 ouders en de leerkracht gedurende 5 maanden begeleiding en instructie bij het biologisch tuinieren.

Gezond in de klas

Dit project past zeer goed binnen de doelstellingen van onze stichting die verbetering van de leefomstandigheden van mijnwerkersgezinnen in en rond Potosí nastreeft. We vinden kinderarbeid in de mijnen onacceptabel en stimuleren onderwijs gerelateerde projecten waardoor jongeren meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt en die de zelfredzaamheid van de bevolking vergroten. Hierbij worden ideeën van de doelgroep zelf uitgevoerd en men helpt zelf mee bij de totstandkoming van het project. Zij worden eigenaar van het project en zijn verantwoordelijk voor onderhoud en continuïteit na oplevering.

Mijnwerkers worden meestal  niet ouder dan 45 jaar en hun zonen gaan vaak al op jonge leeftijd mee de mijnen in om te helpen. Dit is letterlijk een doodlopende weg.  De enige uitweg is om via onderwijs je kansen te vergroten op de arbeidsmarkt: als je ‘t Engels beheerst en/of kunt omgaan met computers gaat er een geheel andere wereld voor je open.

Eigen initiatief, geloven in het zélf verbeteren van je omstandigheden (met een beetje hulp van vrienden in Nederland en daarbuiten) en daarvoor de handen uit de mouwen steken. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!

Kosten en financiering

De ontwerp-,  realisatie- en implementatie kosten zijn begroot op ruim € 9.000. De doelgroep draagt zelf € 1.550 bij, in de vorm van arbeid. Er loopt een aanvraag bij een fonds in Nederland voor de financiering van dit project en we hopen in juni 2018 te kunnen starten met de werkzaamheden.

   (foto's: Enrique Paz)