Muziekproject basisschool San Ildefonso

Muziekproject basisschool San Ildefonso

Update juli 2017: inmiddels is het schoolorkest uitgegroeid tot 70 (!)  leden, dus we mogen wel spreken van een succes. Wat een plezier beleven ze aan het samen muziek maken! 

17 augustus 2016: de dag van de vlag van Bolivia. Het inmiddels tot 36 (!) leden uitgegroeide schoolorkest stapte een beetje druk en zenuwachtig in de bus voor een feestelijke optocht in het centrum van Potosí, waarvan ook tv-opnames gemaakt werden. Wat een moment van triomf voor deze kinderen die nooit echt meetellen, van een school aan de rand van de grote stad waar je er niet echt toe doet... Maar vandaag wel! Ze speelden met grote overgave, van het moment dat ze uit de bus stapten tot ze er weer in moesten. Een dag om nooit te vergeten!

 

Vrijdag 5 augustus 2016: (Video): De viering van de nationale feestdag, optreden van het schoolorkest en presentatie van de nieuwe melodie: de mars. De kinderen marcheerden en musiceerden op het schoolplein en op het terrein rond de school, samen met de ouders, docenten en autoriteiten. Wat een feest en wat een plezier!

Mei 2016:  Een groep van 20 getalenteerde leerlingen wil graag verder met de muzikale vorming en Luis heeft een programma voor het komende halfjaar (tot december 2016) opgesteld met daarin ook een eerste kennismaking met het notenschrift. Hij doet dit op een actieve en motiverende manier. De vervolgcursus (3 lesuren per week na schooltijd) kost, naast een kleine ouderbijdrage, € 1250.

Wat hier aan voorafging, projectstart 2014: De kinderen in de buitenwijken van Potosí zijn meestal losgerukt uit hun oorspronkelijke omgeving: het platteland. Ze zijn met hun ouders om economische redenen naar Potosí gekomen: vader gaat in de mijnen werken. Vaak spreken ze –nog- geen Spaans en kunnen ze zich moeilijk uiten. Maar samen met andere kinderen dansen en muziek maken: daar wordt je blij van! En als je met een goed gevoel naar school gaat, leer je meer.

In de stadse omgeving komen traditionele waarden en gebruiken onder druk te staan. Toch is het behoud ervan erg belangrijk voor je identiteit. Om de kennis van de oorspronkelijk muziek en het gebruik van inheemse instrumenten in stand te houden, is er een muziekproject gestart op basisschool 1. De Mayo San Ildefonso (200 lln), waarbij ze de beschikking kregen over inheemse instrumenten. Wat is er aangeschaft? 1 trommel met stokken, 45 zampoñas (panfluiten), 1 paar bekkens. En er was 3 maanden een muziekleerkracht: Luis.

Een mooie impuls voor het basisonderwijs aan mijnwerkerskinderen in Potosí!

Update januari 2016: Het eerste optreden van de leerlingen die meededen aan het muziekproject! Met grote inzet en enthousiasme werd er gemusiceerd, gedanst en stevig gezongen tijdens de uitvoering op het schoolplein, t.g.v. de afsluiting van het schooljaar in december.